Persoonlijke begeleiding

Helpen om je gevoelens te zoeken en te vinden

Als woorden tekortschieten of niet gebruikt kunnen worden, vervallen we vaak in een stilzwijgen. Door bezig te gaan met creatieve dingen geef je jezelf de kans om dat wat in je zit boven water te krijgen en zichtbaar te maken.

Gehoor geven aan jezelf

Vaak werk ik bij mijn persoonlijke begeleidingstrajecten met een combinatie van beeldende kunst (beeldhouwen, schilderen, dans, stemwerk) en ontspanningstechnieken. Zo probeer ik je gehoor te geven aan jezelf. Begeleiding kan individueel, maar in (klein) groepsverband is ook mogelijk. Maak een afspraak voor een kennismaking!Maak een afspraak voor een kennismaking!

Begeleiding mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)

Ieder mens heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Daarom benader ik iedereen op een andere manier en heeft iedereen een andere aanpak nodig. Zo ook iemand die binnen het autistische spectrum valt. Iemand met autisme heeft moeite met luisteren naar zichzelf waardoor ook luisteren naar zijn omgeving meer moeite kost. Dit kan voor hemzelf en zijn omgeving soms lastig te begrijpen zijn. Leren luisteren naar jezelf geeft de mogelijkheid te leren luisteren naar de ander.

 Mensen met autisme gebruiken de stilte om emoties te onderdrukken. Deze stilte doodt de emoties, daarom willen we de stilte leren doorbreken. Dit kan door middel van beeldende kunst, dans, Motorische Remedial Teaching (MRT) en stemwerk.

 Ik zoek naar een persoonlijke aanpak die het beste past bij deze unieke personen. Door mijn jarenlange ervaring met mensen met een autismespectrumstoornis, kunnen we samen op zoek gaan naar de beste samenwerking.

Heb je nog vragen?

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Ik bespreek het graag met je.